Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.5.1 değişiklikler (06/11/2018):
 • KDV-1 Beyannamesi’nde GÄ°B tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Firma ve Çalışma Dönemi seçiminden sonra seçilen firmanın e-fatura/e-defter kapsamına girip girmediği kontrolü eklendi.
  Not : Bu kontrol sadece 2018 hesap dönemi seçildiğinde yapılmakta ve 2017 yılı satış hasılatını hem mizandan (600, 601, 602 kodlu hesaplardan) hem de gelir tablosundan (Brüt Satışlar satırından) alarak alınan tutarlardan herhangi birinin 10 milyon TL. limitinin üzerinde olması halinde kullanıcıya uyarı mesajı vermektedir.
  Satış hasılatı yukarıda açıklanandan farklı şekillerde hesaplanan firmaların e-fatura/e-defter kapsamına girip girmediğini belirlemek için Fişler menüsünde yer alan e-Fatura/e-Defter Geçiş Kontrolü uygulaması kullanılmalıdır.
 • GMS.NET Bordro modülüne Defter Beyan Sistemine dahil olan işyerlerinin bordro giderlerinin tüm ödeme tür kodlarına göre muhasebeleştirme tanımlamalarının yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • Bordro modülünde fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışıp dönemde çift belge türü ile gösterilen (bu ve benzeri durumda olan) personellerin teşvik ortalama kontrollerinin tekil olarak yapılması için (SGK’nın konu hakkında görüşü alınarak) gerekli düzenleme yapıldı.
 • Personel sicil kartlarına izin hesabı için kıdem başlangıç tarihi giriş alanı eklendi. Yıllık izin çizelgesinde birden fazla belge kanun ile çalışan personellerin izin takibi birleştirilerek yapılması için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 5.5.0 değişiklikler (11/10/2018):
 • Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi’nde GÄ°B tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Poliçe İşlemleri’ ne dosya eklenebilme özelliği eklendi.
 • E-Defter listesinin Excel’e aktarılabilmesi sağlandı.
 • Fiş formuna, fiş açıklamalarını toplu bir şekilde tamamı küçük harf, tamamı büyük harf veya sadece baş harfler büyük harf olacak şekilde düzenleyen bir kısayol eklendi. (Ctrl-Shift-F3).
 • Mizan formuna hesapların son hareket tarihi, son hareket fiş bilgisi, son borçlu hareket tarihi, son borçlu hareket fiş bilgisi, son alacaklı hareket tarihi, son alacaklı hareket fiş bilgisini gösteren sütunlar eklendi. Eklenen bu 6 adet sütun Mizan formundaki Sütun Görünüm Ayarları (Ctrl-Shift-G) vasıtasıyla gizlenip açılabilir.
 • Hesap Planı formuna hesapların son hareket tarihini gösteren sütun eklendi.
 • GMS.NET Bordro Ä°lave ücret hesaplamalarında buçuklu günlerin yukarı yuvarlanabilmesi için firma ayarları ilave ücret sekmesine Ä°lave ücretlerde ödeme günü buçuklu ise buçuklu günü üste yuvarla seçeneği eklendi.
 • Gün takibinden girilen Ä°stirahat (Rapor) günlerinin Rapora eklenmesin şeçeneği ile kayıt edilenlerinin, puantaj hesaplaması sonrası Ücret hesap pusulalarında yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Stajer çalışanların ücretlerinin Asgari Ücretin Netinin % 30 ve % 15 olarak hesaplanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. Bunun için Ücret Türünün Asg. Üc. (Net) ve SGK Belge Türünün % 30 hesaplanabilmesi için STAJER, % 15 Hesaplanabilmesi için STAJER (%15) olarak seçilmesi gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018/7 Genelgesine istinaden kullanıma açılan 02828 nolu teşvik kanunu GMS.NET Bordro programına eklendi.
GMS.NET 5.4.9 değişiklikler (03/08/2018):
4029023532
 • 303 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine istinaden Ä°lave Asgari Geçim indirimi hesaplatılmasında düzenleme yapılmıştır.

  Belirtilen tebliğde "yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücret" ve bu ücretin aylık ortalamasının Asgari Ücretin (AGİ Hariç) altına düşüyor ise ilave aginin verileceği düşmüyor ise ilave aginin verilmeyeceği belirtilmektedir. Buna istinaden gerekli düzenleme yapılmıştır.

  Uygulamayı yeni düzenlenen şekliyle yapılabilmesi için kullanıcılarımız güncelleme sonrasında puantajı hesaplatma modu ile açıp Yalnızca F5-Hesaplat F2-Kaydet İşlemini gerçekleştirmeleri gereklidir.

  Eski hesaplatma yöntemini kullanmak yada eski hesaplatmayı korumak isteyen kullanıcılarımız program firma ayarlarında yer alan puantaj sekmesinden "İlave AGİ Hesaplamasında 2018 Öncesi Yöntem Kullanılsın" seçeneğini işaretleyerek herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro 1 ve Yatay Bordro 2’de Zorunlu BES kesinti tutarının yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Ä°lave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Fazla mesailerin Brüt yada Net tutar olarak girilebilme seçeneği eklenmiştir. Brüt yada Net Tutar olarak girilen fazla mesailer, puantaj hesaplatma sırasında saate çevrilerek aktarılmaları sağlanmıştır.
 • Bilanço defterine tabi işyerlerinin muhasebe entegrasyonu tanımlarında ilave kazançların detaylı olarak yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Zorunlu BES ödeme listesi şablonlarına, personelin cep telefonu ve mail adreslerinin aktarım tanımlarının yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Firma kontrol işlemleri ekranında yer alan İşçi Giriş-Çıkış kontrolü ekranlarına personelin doğum tarihi ve işe giriş tarihindeki yaşının yer aldığı kolonlar eklenmiştir.
 • Fiş girişi ve Gelir/Gider girişi seçeneklerine, Stoklu Hesaplarda Miktar Girilmemiş ise Uyarı Gösterilsin seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.4.8 değişiklikler (19/07/2018):
petaled
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (MUHSGK)’ya 17103, 27103 ve 37103 nolu teşvik kanunlarından doğan damga vergisi teşvikinin yansıtılması için gerekli düzenleme yapıldı.
GMS.NET 5.4.7 değişiklikler (13/07/2018):
 • Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyannamelerinde GÄ°B tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Personel Gün Takibi Ekranı'na girilen Ä°stirahat (Rapor)'lerin Rapor Bitiş Tarihlerinin raporlanabilmesi için Aylık Dökümler'e Toplu Rapor Bitiş Tarihi Kontrolü Ekranı Eklendi.